Mikuláš 2016
5. decembra 2016 v kultúrnom dome
1
Oznamy
dňa 5. decembra 2016 o 17:00 hod
Pozvánka
Výkup papiera
Pozvánka
Zber nebezpečných odpadov
Úradná tabuľa
dodatok uverejnený na pripomienkovanie
Voľba kontrolóra obce
Výrub drevín
Výrub drevín
Územný plán Prešovského samosprávneho kraja
Návrh dodatku zverejnený na pripomienkovanie
Koncepcia ÚP PSK