Oznamy
Zber nebezpečného odpadu
orálna vakcinácia líšok 08.10. - 21.10.2018
pred obecným úradom v Jezersku 03.11.2018
v ZŠ v Spišských Hanušovciach
zmena vývozu triedeného odpadu
Úradná tabuľa
Informácia o začatí správneho konania
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Jezersku
Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020
vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
zverejnený na pripomienkovanie
o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
Výrub drevín
Výrub drevín
Verejné prerokovanie POH PSK 2016-2020
návrh rozpočtu na pripomienkovanie