Slovenská autobusová doprava zverejňuje nové cestovné poriadky platné od 11.12.2016:

Jezersko OcÚ

Zastavnica Osada

Spišské Hanušovce, rázcestie Jezersko