Slovenská autobusová doprava zverejňuje nové cestovné poriadky platné od 09.12.2018:

Jezersko OcÚ

Jezersko Osada