Oznamy
pred obecným úradom v Jezersku 03.11.2018
v ZŠ v Spišských Hanušovciach
zmena vývozu triedeného odpadu
zrušenie kultúrneho podujatia
20. - 21. júl 2018, areál pred kultúrnym domom
Úradná tabuľa
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Jezersku
Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2016-2020
vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí
zverejnený na pripomienkovanie
o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
Výrub drevín
Výrub drevín
Verejné prerokovanie POH PSK 2016-2020
návrh rozpočtu na pripomienkovanie
zverejnenie informácií - nové voľby do orgánov samosprávy