Oznamy
Ochrana lesov pred požiarmi
zápis detí do 1.ročníka ZŠ v Sp. Hanušovciach
Zber nebezpečných odpadov
Regrutačná skupina Prešov
na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Úradná tabuľa
o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
Výrub drevín
Výrub drevín
Verejné prerokovanie POH PSK 2016-2020
návrh rozpočtu na pripomienkovanie
zverejnenie informácií - nové voľby do orgánov samosprávy
zverejnenie informácií - nové voľby do orgánov samosprávy
výrub drevín
pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja 2017
výrub drevín