Oznamy
Zber nebezpečných odpadov
Regrutačná skupina Prešov
na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zmena vývozov separovaného odpadu v roku 2018
preberanie daňových priznaní
Úradná tabuľa
o prerokovaní návrhu územného plánu PSK
Výrub drevín
Výrub drevín
Verejné prerokovanie POH PSK 2016-2020
návrh rozpočtu na pripomienkovanie
zverejnenie informácií - nové voľby do orgánov samosprávy
zverejnenie informácií - nové voľby do orgánov samosprávy
výrub drevín
pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja 2017
výrub drevín