Oznamy
Termíny odvozu odpadu na rok 2018
obyvateľom obce Jezersko
pozvánka na zasadnutie OZ
divadelné predstavenie so slávnostným odovzdávaním balíčkov
Zber nebezpečných odpadov
Úradná tabuľa
Verejné prerokovanie POH PSK 2016-2020
návrh rozpočtu na pripomienkovanie
zverejnenie informácií - nové voľby do orgánov samosprávy
zverejnenie informácií - nové voľby do orgánov samosprávy
výrub drevín
pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja 2017
výrub drevín
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
zverejnenie
Zákaz jarnému vypaľovaniu trávy