Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
03.01.2019 internet / 421900121 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.01.2019
03.01.2019 telefón / 1590032654 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 31.12.2018
16.01.2019 elektrina / 7294511884 165,66 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.01.2019
16.01.2019 aktualizácia programu /6180331  8,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 31.12.2018
16.01.2019 elektrina / 7214227066 81,55 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.01.2019
16.01.2019 plyn / 4230037993 110,45 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 11.01.2019
16.01.2019 knihy / 201912 60,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ramagu, o.z. SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 07.01.2019
16.01.2019 telefón /8224048197  23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.219
16.01.2019 vývoz odpadov / 1051803695 152,52 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 09.01.2019
16.01.2019 internet / 5489677258 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.01.2019
17.01.2019 zimná údržba MK / 012019  60,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 14.01.2019
23.01.2019 údržba VO / 0022019 100,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Pod Lesom 228/47,Matiašovce, IČO: 43 661 211 21.01.2019
25.01.2019 autorské práva / 1901257 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, IČO: 17 310 598 22.01.2019
25.01.2019 telefón / 8225646555 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.01.2019
01.02.2019 internet / 421902547 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.02.2019
01.02.2019 elektrina / 7442198019 92,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2019
04.02.2019 telefón / 1560055925 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 28.01.2019
14.02.2019 telefón / 8226078303 25,67 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2019
14.02.2019 zimna udržba / 022019 80,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 12.02.2019
14.02.2019 elektrina VO / 7294513834 126,91 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.02.2019
14.02.2019 internet / 5494241666 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.02.2019
15.02.2019 členský príspevok / 20190007 38,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, IČO: 31 955 151 12.02.2019
18.02.2019 vývoz odpadov / 1051900206 215,62 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 15.02.2019
19.02.2019 rekonštrukcia VO / 0062019 5 031,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Pod Lesom 228/47,Matiašovce, IČO: 43 661 211 19.02.2019
05.03.2019 telefón / 1430071169 39,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 28.02.2019
05.03.2019 telefón / 8227689814 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.02.2019
05.03.2019 plyn / 4474340904 197,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.03.2019
08.03.2019 telefón / 8228121632 24,95 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2019
08.03.2019 autorské práva / 2191107122 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava, IČO:00 178 454 01.03.2019
08.03.2019 internet / 1190602046 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 07.03.2019
13.03.2019 dokumentácia GDPR, zaškolenie / 1900103 294,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 effectiive energy s.r.o., Coboriho 2, Nitra, IČO: 43 810 187 07.03.2019
13.03.2019 elektrina / 7293758154 91,54 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 11.03.2019
Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
27.12.2018 telefón / 8223605958 5,09 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.12.2018
20.12.2018 kancelársky nábytok / 1812300 342,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Milan Filo s.r.o., Ulica na Ostrove 57/15, Liptovský Ján, IČO: 51 083 388 20.12.2018
20.12.2018 servis GAMatiek / 180315 21,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn, Veľký Lipník 218, IČO: 35 399 244 20.12.2018
19.12.2018 vývoz odpadov / 1051803430 189,04 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.12.2018
19.12.2018 vývoz veľkoob. odpadu / 1051803431 77,72 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.12.2018
18.12.2018 internet / 5485136562 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.12.2018
10.12.2018 internet / 421823678 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.12.2018
10.12.2018 telefón / 1430001878 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.12.2018
10.12.2018  zimná údržba MK / 052018 40,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 03.12.2018
10.12.2018  telefón / 8222006933 23,71 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2018
10.12.2018 posypový materiál / 38618 56,12 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 EKOSPOL RECYCLING, s.r.o., č.502, Spišská Stará Ves, IČO: 43 984 649 29.11.2018
10.12.2018 elektrina  VO / 7292206993 156,28 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.12.2018
05.12.2018 vianočné osvetlenie / 67090 52,61 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Profi Activity s.r.o., Masarykova 16, Prešov, IČO: 47543621 05.12.2018
05.12.2018 telefón / 8221578628 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.11.2018
20.11.2018 internet / 5480617966 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.11.2018
20.11.2018 telefón /1206200491 31,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.11.2018
19.11.2018 mobil / 2381153624 2,-(odpočet z paušalu 386,-) Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 13.11.2018
19.11.2018 montáž vlajok na OcÚ / 042018 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 12.11.2018
19.11.2018 vývoz odpadov / 1051803083 177,23 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.11.2018
19.11.2018 elektrina VO / 7293118493 148,33 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.11.2018
19.11.2018 telefón / 8219994461 24,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2018
19.11.2018 internet / 421821380 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.11.2018
19.11.2018 elektrina OcÚ / 7489162456 110,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.11.2018
19.11.2018 telefón / 8219571459 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.10.2018
18.10.2018 internet / 5476111704 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.10.2018
18.10.2018 vývoz odpadov / 1051802687 144,35 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 10.10.2018
15.10.2018 poplatok - zapojenie budovy č.37 / 1600075686 189,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361 12.10.2018
11.10.2018 zemné práce / 20180010 108,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce č.101, IČO:40 124 231 01.10.2018
11.10.2018 elektrina VO / 7292908303 125,04 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.10.2018
05.10.2018 telefón / 8217999511 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2018
05.10.2018 údržba VO / 0212018 50,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Matiašovce, IČO: 43 661 211 30.09.2018
05.10.2018 telefón / 8217579641 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.09.2018
05.10.2018 zemný plyn / 4420401800 188,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.10.2018
05.10.2018 internet / 421819161 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.10.2018
05.10.2018 telefón / 1203687803 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.10.2018
20.09.2018 dopravné zrkadlo / 1020180214 159,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30, Bratislava, IČO: 46 485 732 12.09.2018
20.09.2018 krovinorez.. / 118281 603,70 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 KOVOSPOL KK, s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, IČO: 36 477 451 17.09.2018
20.09.2018 internet / 5471647533 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.09.2018
17.09.2018 vývoz odpadov / 1051802307 190,84 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.09.2018
17.09.2018 elektrina VO / 7293554015 110,65 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.09.2018
07.09.2018 telefón / 8216017970 24,31 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2018
07.09.2018 telefón / 1201101150 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.09.2018
03.09.2018 internet / 421816906 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.09.2018
03.09.2018 údržba VO / 0192018 25,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Matiašovce, IČO: 43 661 211 28.08.2018
30.08.2018 telefón / 8215603279 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.08.2018
27.08.2018 vyučtovacia fa / 118088964 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 23.08.2018
22.08.2018 zemný plyn / 4264050286 30,38 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 21.08.2018
22.08.2018 stravné lístky / 8801072891 411,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 21.08.2018
17.08.2018 vývoz odpadov / 1051801966 204,87 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 10.08.2018
14.08.2018 internet / 5467122357 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.08.2018
14.08.2018 elektrina VO / 7294214089 96,54 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.08.2018
07.08.2018 telefón / 8214051216 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2018
07.08.2018 telefón / 1198586437 30,24 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.08.2018
03.08.2018 elektrina OcÚ, KD / 7456092742 110,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767  01.08.2018
01.08.2018 internet / 421814739 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.08.2018
01.08.2018 telefón / 8213640469 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.07.2018
01.08.2018 vyučtovacia fa  programy / 5570029466 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čs. armády 20, Košice, IČO:00 162 957 23.07.2018
25.7.2018 stolný futbal / 18012419 240,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Unihouse, s.r.o., Zlievarenska 7974/1, Trnava, IČO: 45 851 387 24.7.2018
16.7.2018 vývoz odpadov / 1051801738 105,67 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 12.07.2018
16.07.2018 internet / 5462664673 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.07.2018
16.07.2018 elektrina VO / 7293546464 90,14 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.07.2018
11.07.2018 kazety do tlačiarne / 201812401 62,31 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3, Stropkov, IČO: 45 917 272 04.07.2018
11.07.2018 telefón / 8212114895 24,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2018
06.07.2018 plyn / 4487284124 197,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.07.2018
06.07.2018 telefón / 1195855085 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.07.2018
02.07.2018 aktualizácia programov / Za.fa 5590027968 274,85 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čs. armády 20, Košice, IČO:00 162 957 22.06.2018
02.07.2018 internet / 421812553 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.07.2018
02.07.2018 telefón / 8211584285 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.06.2018
02.07.2018 znalecký posudok / 152018 181,11 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ján Marhefka, SvätejAnny 34, Podolínec, IČO: 42 235 286 16.06.2018
15.06.2018 aktualizácia programov / 180100331 174,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o., Nálepková 2, Nitra, IČO: 36 535 605 13.06.2018
15.06.2018 internet / 5458229472 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.06.2018
15.06.2018 vývoz odpadov / 1051801379 167,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 08.06.2018
13.06.2018 elektrina VO / 7292411683 97,62 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.06.2018
08.06.2018 telefón / 8209990233 33,59 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2018
08.06.2018 telefón / 1193438700 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.06.2018
08.06.2018 internet / 421810491 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.06.2018
08.06.2018 knihy / 201532 39,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, IČO:42 232 473 30.05.2018
25.05.2018 telefón / 8209564055 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.05.2018
21.05.2018 rekonštrukcia,modernizácia OcÚ / 20180004 15 315,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce č.101, IČO:40 124 231 18.05.2018
14.05.2018 internet /5453767109  0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.05.2018
14.05.2018 vývoz odpadov / 1051801031 114,85 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.05.2018
11.05.2018 telefón / 8207979470 47,77 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2018
11.05.2018 elektrina / 7293536875 106,36 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2018
11.05.2018 telefón / 1190780567 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.05.2018
11.05.2018 internet / 421809247 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.05.2018
11.05.2018 elektrina / 7436321814 110,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2018
02.05.2018 telefón / 8207557774 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.04.2018
20.04.2018 odborná pomoc-žiadosť k projektom / 052018 170,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Zuzana Milaňaková - PROMI, Družstevná 1199/72, Spišská Belá, IČO:47 563 478 11.04.2018
18.04.2018 vyučtovanie stravné lístky / 118042537 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 16.04.2018
16.04.2018 vývoz odpadov / 1051800736 167,29 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.04.2018
16.04.2018 elektrina / 7293322725 130,04 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.04.2018
13.04.2018 internet / 5449310021 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.04.2018
13.04.2018 jedálenske kupóny / 8801033922 411,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 13.04.2018
09.04.2018 telefón / 8205982794 23,83 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2018
04.04.2018 telefón / 1188307245 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 03.04.2018
04.04.2018 plyn / 4467195642 197,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.04.2018
04.04.2018 internet / 421806324 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.04.2018
04.04.2018 autorské práva / 1806407 38,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava, IČO: 17 310 598 23.03.2018
04.04.2018 členský príspevok / 1020180005 17,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tatry-Pieniny LAG, Sp. Stará Ves, IČO: 42 085 284 13.03.2018
04.04.2018 potvrdenie / 20180153 70,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 ŠOP SR, Banská Bystrica, IČO: 17 058 520 27.03.2018
04.04.2018 autorské práva / 2181108293 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava, IČO: 00 178 454 28.03.2018
27.03.2018 telefón / 8205562791 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.03.2018
27.03.2018 vývoz odpadov / 1051800436 146,31 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 15.03.2018
20.03.2018 zimná údržba / 022018 80,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 28.02.2018
20.03.2018 internet / 5444857720 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.03.2018
13.03.2018 elektrina preplatok / 7293526162 15,43 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.03.2018
12.03.2018 projektová dokumentácia / 022018 720,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18, Spišská Belá, IČO:43 417 663 05.01.2018
09.03.2018 telefón / 8203997817 25,38 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2018
09.03.2018 členský príspevok / 20180007

 

38,20

Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 319 55 151 26.02.2018
09.03.2018 internet / 421804181 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.03.2018
09.03.2018 telefón / 1185754195 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.03.2018
26.02.2018 odborná pomoc / 412017 400,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Zuzana Milaňaková - PROMI, Družstevná 1199/72, Spišská Belá, IČO:47 563 478 06.12.2017
26.02.2018 telefón / 8203581208 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.02.2018
26.02.2018 vývoz tko / 1051800137 162,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.02.2018
26.02.2018 aktualizácia programu / 1180354 66,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava,IČO:46 919 805 15.02.2018
14.02.2018 internet / 5440402194 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.02.2018
14.02.2018 údržba miestnej komunikácie / 012018 80,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SHR Kristián Krempaský, Jezersko 73, IČO: 42 419 301 31.01.2018
14.02.2018 elektrina VO / 7293514821 162,79 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.02.2018
14.02.2018 elektrina / 7426310494 110,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2018
14.02.2018 členský poplatok / 172018 723,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 42 234 565 05.02.2018
14.02.2018 telefón / 1183330052 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.02.2018
14.02.2018 telefón / 8202027427 24,31 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2018
07.02.2018 internet / 421802139 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.02.2018
07.02.2018 telefón / 8201620245 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.01.2018
16.01.2018 vývoz odpadov / 1051703533 151,28 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 31.12.2017
16.01.2018 elektrina / 7234197438 20,88 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.01.2018
16.01.2018 telefón / 8200072308 23,76 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2018
16.01.2018 internet / 5435946381 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.01.2018
11.01.2018 elektrina / 7293917957 157,84 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.01.2018
11.01.2018 zemný plyn / 4440310435 197,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.01.2018
11.01.2018 telefón / 1180713281 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 31.12.2017
11.01.2018 internet / 421800090 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.01.2018
Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
03.01.2017 internet / 821700091 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.01.2017
03.01.2017 plyn / 4490075431 259,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.01.2017
03.01.2017 telefón / 1148195271 45,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 31.12.2016
09.01.2017 zamagurské noviny / 201702  60,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, IČO: 422 324 73 03.01.2017
09.01.2017 telefón / 3792129234 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 02.01.2017
17.01.2017 internet / 5383108570 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.01.2017
17.01.2017 vývoz odpadov / 1051602758 157,51 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618  11.01.2017
17.01.2017 elektrina / 7220215086 530,92 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 12.01.2017
25.01.2017 oprava plynového ohrievača / 1704001 33,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 OPRaS-TZ, s.r.o., Maxima Gorkého 2064/3, Trnava, IČO: 36 223 468 13.01.2017
25.01.2017 telefón / 3412202316 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.01.2017
07.02.2017 telefón / 1150659943 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.02.2017
07.02.2017 elektrina / 7461900994 547,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2017
07.02.2017 internet / 821700297 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.02.2017
09.02.2017 telefón / 4793083282 24,25 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 02.02.2017
16.02.2017 internet / 5387505691 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.02.2017
16.02.2017 vývoz odpadov / 1051700154 165,09 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618  10.02.2017
28.02.2017 telefón / 3413164173 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.02.2017
01.03.2017 internet / 821700478 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.03.2017
01.03.2017 náplň do tlačiarne / 201704086 60,32 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Soft-Tech, s.r.o.Stropkov, IČO: 45 917 272 27.02.2017
02.03.2017 jedálenské kupóny / 8701019746 251,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 02.03.2017
03.03.2017 telefón / 1153132101 36,02 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.03.2017
07.03.2017 jedálenské kupóny / 117026701 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 03.03.2017
08.03.2017 telefón / 3794044472 26,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 02.03.2017
14.03.2017 internet / 5391902922 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.03.2017
14.03.2017 pasport cintorína / 2170067 200,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava,IČO:46 919 805 09.03.2017
14.03.2017 vývoz odpadov / 1051700454 171,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618  09.03.2017
20.03.2017 autorske práva / 2171109051 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava, IČO: 00 178 454 16.03.2017
24.03.2017 údržba miestnej komunikácie / 20172 488,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce 101, IČO: 40 124 231 23.03.2017
24.03.2017 autorske prava / 1705511 38,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava, IČO: 17 310 598 20.03.2017
24.03.2017 údržba obecnej budovy / 20171 50,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce 101, IČO: 40 124 231 20.03.2017
27.03.2017 telefón / 3414137671 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.03.2017
30.03.2017 technické a rozpočtové práce / 20170003 400,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 ÚVK ZTI PROJEKT - Štefan Petrilák, Stará Ľubovňa, IČO: 14 310 333 27.03.2017
04.04.2017 projektová dokumentácia / 2017001 815,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Alena Galicová A-TYP, Kúpele 8, Červený Kláštor, IČO:40 128 032 29.03.2017
04.04.2017 členský príspevok / 20170007 38,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 319 55 151 30.03.2017
04.04.2017 internet / 821700665 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.04.2017
04.04.2017 telefón / 1155737561 30,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.04.2017
04.04.2017 projektová dokumentácia PZ / 22017 1 020,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18, Spišská Belá, IČO:43 417 663 30.03.2017
06.04.2017 vypracovanie žiadosti formou dotácie / 102017 320,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Zuzana Milaňaková - PROMI, Družstevná 1199/72, Spišská Belá, IČO:47 563 478 27.03.2017
06.04.2017 zemný plyn / 4460239785 259,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.04.2017
07.04.2017 telefón / 5795014258 24,35 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2017
19.04.2017 internet / 5396313863 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.04.2017
19.04.2017 odvoz odpadov / 1051700771 98,45 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.04.2017
28.04.2017 telefón / 3415102319 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.04.2017
02.05.2017 telefón / 1158202870 30,25 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.05.2017
03.05.2017 internet / 821700847 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.05.2017
04.05.2017 členský príspevok / 172017 723,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 42 234 565 15.04.2017
12.05.2017 elektrina / 7428874613 397,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2017
15.05.2017 telefón / 3795990329 23,89 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2017
18.05.2017 internet / 5400719210 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.05.2017
18.05.2017 odvoz odpadov / 1051701066 161,78 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 12.05.2017
18.05.2017 programy / 170100201 144,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO: 36 535 605 15.05.2017
23.05.2017 pasport cintorína / 3170015 86,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 12.05.2017
23.05.2017 program WinCITY cintorín / 2170162 114,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 12.05.2017
23.05.2017 benzínová kosačka / 5025658515 321,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava, IČO: 35 950 226 19.05.2017
23.05.2017 projektová dokumentácia / 170039 108,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, IČO: 36 501 476 19.05.2017
30.05.2017 telefón / 3416071687 12,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.05.2017
31.05.2017  programy / 5590025182 215,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice, IČO: 00 162 957 29.05.2017
02.06.2017 dopravné zrkadlo / 1020170088 274,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SIVEX, s.r.o., Bzovicka 30, Bratislava, IČO:46 485 732 23.05.2017
02.06.2017 internet / 821701024 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.06.2017
02.06.2017 telefón / 1161616590 30,01 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.06.2017
09.06.2017 telefón / 8796968458 24,26 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2017
09.06.2017 programy / 5570025928 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice, IČO: 00 162 957 07.06.2017
12.06.2017 vývoz odpadov / 1051701375 112,51 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 08.062017
15.06.2017 internet / 5405097947 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.06.2017
16.06.2017 jedál. kupóny / 117064070 334,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 15.06.2017
21.06.2017

všeob.materiál-nálepky / 
20170663 

14,70 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 FEREX, s.r.o., Nitra,
IČO: 176 822 58
19.06.2017
27.06.2017 telefón / 3417044146 16,48 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.06.2017
07.07.2017 zemný plyn / 4440187434 259,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.07.2017
07.07.2017 internet / 821701205 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.07.2017
07.07.2017 telefón / 1164933804 30,22 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.07.2017
14.07.2017 tlač  / 20171184 23,90 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, Kežmarok, IČO: 45691312 10.07.2017
14.07.2017 oprava a výroba zábradlia na moste / 12017 380,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 J&L , Spišské Hanušovce 101, IČO: 43874541 10.07.2017
14.07.2017 internet / 5409435808 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.07.2017
14.07.2017 telefón / 2797948349 23,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2017
14.07.2017 zabezpečenie činnosti PZS / 217040554 36,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava, IČO: 48 121 347 30.06.2017
17.07.2017 vystúpenie Dni obce / 032017 100,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 FS Maguranka, Mesto Spišská Stará Ves, IČO: 37 795 597 15.7.2017
17.07.2017 vystúpenie Dni obce / 201746 200,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 17.07.2017
25.07.2017 telefón / 3418008217 -2,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.07.2017
25.07.2017 vývoz odpadov / 1051701686 198,32 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.07.2017
01.08.2017 telefón / 821701379 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.08.2017
07.08.2017 elektrina / 7478928581 472,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.08.2017
07.08.2017 telefón / 1168326423  30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.08.2017
10.08.2017 telefón / 3798935422 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2017
16.08.2017 internet / 5413840713 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.08.2017
16.08.2017 vývoz odpadov / 1051701957 150,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 09.08.2017
16.08.2017 inzercia - kniha / 171136 80,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, IČO: 36 754 749 07.08.2017
22.08.2017 preplatok plyn / 4267013405 35,71 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 21.08.2017
04.09.2017 telefón / 3418972342 2,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.08.2017
05.09.2017 telefón / 1171021745 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.09.2017
06.09.2017 telefón / 6799923021 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2017
07.09.2017 internet / 821701570 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 06.09.2017
13.09.2017 všeob.materiál / 12170707 30,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Bednár Montaže s.r.o., Lošonec 263, IČO: 36 238 571 08.09.2017
13.09.2017 inzercia / 17110175 80,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, IČO: 36 754 749 05.09.2017
13.09.2017 internet / 5418266816 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.09.2017
20.09.2017 všeobecný materiál / 417003848 21,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VACS Slovakia s.r.o. Opavská 8, Bratislava, IČO: 48 136 522 15.09.2017
27.09.2017 vývoz odpadov / 1051702261 201,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.09.2017
03.10.2017 telefón / 3419928552 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.09.2017
03.10.2017 internet / 821701715 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.10.2017
03.10.2017 zemný plyn / 4460249099 197,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.10.2017
03.10.2017 telefón / 1173443637 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.10.2017
11.10.2017 telefón / 8100959170 23,77 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2017
13.10.2017 internet / 5422707408 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.10.2017
18.10.2017 vývoz odpadov / 1051702589 105,18 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 10.10.2017
18.10.2017 údržba VO / 0172017 25,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Pod lesom 228/47, Matiašovce, IČO: 43 661 211 16.10.2017
26.10.2017 telefón / 0102432002 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.10.2017
08.11.2017 telefón / 1175892423 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.11.2017
08.11.2017 internet / 421718349 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.11.2017
08.11.2017 elektrina / 7438928992 472,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.11.2017
08.11.2017 projektové práce -cesta/  201748 2 400,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing.arch.Kruliac Rudolf, Záhradná 549, Veľká Lomnica, IČO: 201748 26.10.2017
08.11.2017 telefón / 6102823646 24,32 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2017
10.11.2017 projektové energetické hodnotenie / 201701155 389,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DELWAY, s.r.o. Slavkovská 1809/25F, Kežmarok, IČO: 47 993 669 07.11.2017
15.11.2017 internet / 05427150000 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.11.2017
16.11.2017 projektová dokumentácia / 192017 1 200,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18, Spišská Belá, IČO:43 417 663 10.11.2017
16.11.2017 stravné lístky,poplatky / 117120020 294,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 15.11.2017
16.11.2017 vývoz odpadov / 1051702904 162,13 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 10.11.2017
24.11.2017 inzercia-kniha / 17110259 85,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, IČO: 36 754 749 20.11.2017
28.11.2017 telefón / 1104311388 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.11.2017
04.12.2017 vyjadrenie / 173191616 13,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Michlovský, spol s r.o., Letná 796/9, Piešťany, IČO: 36 230 537 30.11.2017
05.12.2017 internet / 421720347 9,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.12.2017
05.12.2017 telefón / 1178326193 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.12.2017
12.12.2017 divadelné predstavenie Mikuláš / 201762 150,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 05.12.2017
12.12.2017 telefón / 2104710256 24,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2017
12.12.2017 vyjadrenie / 6611732584 16,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 04.12.2017
13.12.2017 verejné obstarávanie / 170202 600,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, IČO: 36 501 476 05.12.2017
13.12.2017 preplatok elektrina / 7250241917 - 186,07 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.12.2017
13.12.2017 poplatok - vyjadrenie /6611732584 16,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469  
20.12.2017 vývoz odpadov / 1051703215 173,88 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.12.2017
20.12.2017 zabezpečenie činnosti PZS 7-11/17 / 217040999 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava, IČO: 48 121 347 30.11.2017
20.12.2017 zamagurské noviny 2018/ 201765 60,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, IČO: 422 324 73 15.12.2017
20.12.2017 internet / 5431588462 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.12.2017
20.12.2017 poplatok za vyjadrenie / 9000277100 120,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910 739 19.12.2017
27.12.2017 členský príspevok 2017/ 1020170004 40,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Spišská Stará Ves, IČO: 37 780 701 19.12.2017
27.12.2017 telefón / 1011248303 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.12.2017