Ing.  Kiska Martin - zástupca starostu obce

Pisarčík František

Pisarčík Ján

Pisarčík Jozef