20. - 21. júl 2018, areál pred kultúrnym domom
na zasadnutie OZ
na 42. Zamagurské folklórne slávnosti
zmena výkupu papiera na 23.06.2018
Výkup papiera a prepálený kuchynský olej - 16.06.2018
uzavretie cesty
Ochrana lesov pred požiarmi
zápis detí do 1.ročníka ZŠ v Sp. Hanušovciach
Zber nebezpečných odpadov
Regrutačná skupina Prešov