zber veľkoobjemového odpadu
uzavretie cesty
medzinárodný deň vojnových veteránov
Vývoz elektroodpadu dňa 6.11.2018
Zmena vývozu komunálneho odpadu
Zber nebezpečného odpadu
orálna vakcinácia líšok 08.10. - 21.10.2018
pred obecným úradom v Jezersku 03.11.2018
v ZŠ v Spišských Hanušovciach
zmena vývozu triedeného odpadu