Späť

Oznam

 

Dňa 12.10.2017 (štvrtok) sa uskutoční zber nebezpečných odpadov formou

mobilnej zberne pred obecným úradom Jezersko č.17.

 

Do mobilnej zberne patria:

  • Žiarivky
  • Opotrebovaný motorový olej
  • Akumulátory a batérie
  • Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla...( nie tekuté)

 

Nebezpečný odpad doneste k obecnému úradu do 6:00 hod.