Späť

Oznam

 

Dňa 27.03.2018 (utorok) sa  uskutoční zber nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne(MZ). 

Pri zbere nebezpečných odpadov formou MZ poprosím odpad sústrediť na jedno miesto a to pri obecnom úrade č.17 v čase do 6:30 hod.

Do mobilnej zberne patria:

-          Žiarivky

-          Opotrebovaný motorový olej

-          Akumulátory a batérie

-          Znečistené obaly od farieb, oleja, riedidla...( nie tekuté)

Nepatrí tu elektroodpad, ktorý sa zbiera samostatne.