Späť

Oznam

 

Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce

 

 

O Z N A M

 

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce oznamuje rodičom (zákonným zástupcom), že zápis detí do 1. ročníka ZŠ v Spišských Hanušovciach sa uskutoční dňa

 

18.4.2018 (streda) od 12.00 hod.

 

v budove ZŠ - trieda 1. ročníka.

 

Žiadame rodičov (zákonných zástupcov) dieťaťa, aby k zápisu doniesli:

 

  • vlastný občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • poplatok  25,-€ na zakúpenie všetkých školských pomôcok

 

V Spišských Hanušovciach  4.4.2018

 

 

 

                                                   riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce