Späť

Oznam

 

Dňa 06.11.2018 sa  uskutoční zber elektroodpadu formou mobilnej zberne(MZ). 

Pri zbere elektroodpadu formou MZ poprosím odpad sústrediť na jedno miesto a to pri obecnom úrade č.17 v čase okolo 6:30 hod.

Elektroodpad dovezte k obecnému úradu do 06:30 hod.