Späť

Oznam

 

Obec Jezersko,

oznamuje zber veľkoobjemového odpadu, ktorý môžete doniesť pred obecný úrad

(k miestnosti na odpad) do 26.11.2018.