Späť

Oznam daňového úradu

 

Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Kežmarok

oznamuje,

že zber daňových priznaní za rok 2018 budú pracovníci daňového úradu vykonávať 25. marca 2019 v čase

od 8,00 -15,00 hod. v budove Kultúrneho domu Spišská Stará Ves.