Späť

Začiatok školského roka

 

Začiatok školského roka 2017/2018 v ZŠ v Spišských Hanušovciach

 

1. Vedenie ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce oznamuje rodičom a žiakom, ktorí  navštevujú základnú  školu, že začiatok 

školského roka 2017/2018 sa začína 4.9.2017 (pondelok) svätou omšou v Spišských Hanušovciach o 8.00 hod.

Slávnostná časť bude pokračovať v budove ZŠ v Spišských Hanušovciach. Žiadame žiakov, aby si v tento deň do školy doniesli 

prezuvky a vedeli povedať, či budú mať záujem o stravovanie sa v školskej jedálni a navštevovanie školského klubu deti. 

Rodičov prvákov prosíme, aby prišli so svojimi deťmi a doniesli aj aktovky na školské pomôcky.


2. Vedenie ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce oznamuje rodičom detí, ktoré budú navštevovať materskú školu, že dňa 4.9.2017 

(pondelok) bude stretnutie rodičov bez deti z dôvodu podania organizačných pokynov na školský rok 2017/2018. 

Stretnutie sa uskutoční o 10.30 v priestoroch MŠ  -  účasť je povinná a nutná!


 

          Ing. Ján Kostka, riad. školy