Posledná rozlúčka s pani Žofiou Gancarčíkovou
občanom Obce Jezersko
Zápis deti do 1. ročníka ZŠ
Odber krvi
Posledná rozlúčka s pánom Mariánom Budzákom
Pozvánka
Preberanie daňových priznaní
Nekalé praktiky pri predaji elektriny
Plán vývozu odpadov 2017
Pozvánka