Zber nebezpečných odpadov
Regrutačná skupina Prešov
na zasadnutie obecného zastupiteľstva
Zmena vývozov separovaného odpadu v roku 2018
preberanie daňových priznaní
Termíny odvozu odpadu na rok 2018
obyvateľom obce Jezersko
pozvánka na zasadnutie OZ
divadelné predstavenie so slávnostným odovzdávaním balíčkov
Zber nebezpečných odpadov