Pozvánka
Preberanie daňových priznaní
Nekalé praktiky pri predaji elektriny
Plán vývozu odpadov 2017
Pozvánka
obyvateľom Obce Jezersko
Pozvánka
31.12.2016 od 16:00 v kultúrnom dome v Jezersku
dňa 5. decembra 2016 o 17:00 hod
Pozvánka