Posledná rozlúčka s p. Pisarčíkovou Elenou
Posledná rozlúčka s p. Vnenčákom Antonom
termíny odvozu tko a separovaného odpadu na rok 2019
Pozvánka
Pozvánka
Pozvánka na slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva
zber veľkoobjemového odpadu
uzavretie cesty
medzinárodný deň vojnových veteránov
Vývoz elektroodpadu dňa 6.11.2018