Termíny odvozu odpadu na rok 2018
obyvateľom obce Jezersko
pozvánka na zasadnutie OZ
divadelné predstavenie so slávnostným odovzdávaním balíčkov
Zber nebezpečných odpadov
na obecné zastupiteľstvo
4.9.2017 o 8.00 hod
09.09.2017 pred obecným úradom 12:40 - 12:55 hod
14. - 15. júl 2017 kultúrne podujatie
Pozvánka