informácia o začatí správneho konania
zoznam kandidátov
zverejnenie emailovej adresy obce
informácie pre voliča
zverejnenie e-mailovej adresy
o doručení písomnosti
informácie pre voliča
evidencia údajov nájomcov pôdy ....
predĺženie platnosti rozhodnutia - optická sieť
na pripomienkovanie