Späť

Oznam

 

 

 

Obec Jezersko oznamuje, že neboli podané žiadne kandidátne listiny za poslanca do obecného zastupiteľstva v Jezersku na voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27.01.2018