Späť

Oznam

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú dňa 10. novembra 2018 vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Jezersko má určený 1 volebný obvod pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce , počet poslancov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Jezersku je  5

Plat a úväzok starostu obce pre nové volebné obdobie 2018 - 2022 je  schválený na 40% úväzok.

Počet obyvateľov  ku dňu vyhlásenia volieb je 81.

Zapisovateľka pre voľby do OSO 2018 je Bc. Pisarčíková Beáta, Jezersko č.6, - adresa na doručenie kandidátnych listín a oznámení o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie: Obec Jezersko , 059 04 Jezersko č. 17 , tel.: 052 / 48 921 81 , e-mail: obec@jezersko.sk

Dňa 11.09.2018 po stránkových hodinách na obecnom úrade bude kandidátne listíny a oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie preberať zapisovateľka v mieste svojho bydliska Jezersko č.6, tel.: 0910 920 596.