Späť

Záverečné stanovisko

 

Záverečné stanovisko strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020"je zverejnený na :http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020 , kde možmo doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo kópie.