výrub drevín
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
zverejnenie
Zákaz jarnému vypaľovaniu trávy