Oznamy
Posledná rozlúčka s p. Jozefom Vnenčákom
Posledná rozlúčka s p. Pisarčíkovou Elenou
Posledná rozlúčka s p. Vnenčákom Antonom
termíny odvozu tko a separovaného odpadu na rok 2019
Pozvánka
Úradná tabuľa
informácie pre voliča
zverejnenie e-mailovej adresy
o doručení písomnosti
informácie pre voliča
evidencia údajov nájomcov pôdy ....
predĺženie platnosti rozhodnutia - optická sieť
na pripomienkovanie
do orgánov samosprávy obcí
Informácia o začatí správneho konania
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Jezersku