Slovenská autobusová doprava zverejňuje nové cestovné poriadky platné od 01.03.2020:

Jezersko Jednota, osada

Slovenská autobusová doprava zverejňuje nové cestovné poriadky platné od 09.12.2018:

Jezersko OcÚ

Jezersko Osada