Triedenie odpadu
https://www.naturpack.sk/
1
Oznamy
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.06.2022
Sezónne vlakové a autobusové spoje počas leta 2022
ŽIVOT, n. o. - Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie, Spišské Hanušovce
Výkup papiera a použitého kuchynského oleja - Jezersko OcÚ 12:40 - 12:55 hod
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko
Úradná tabuľa
do orgánov samosprávnych krajov - sobota 29.októbra 2022
do orgánov samosprávy obcí - sobota 29. októbra 2022
na pripomienkovanie
na pripomienkovanie
oznámenie o začatí správneho konania
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
zverejnený na pripomienkovanie
Výzva na vykonanie výrubu stromov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN