Back

Smútočné oznámenie

 

Dňa 27.04.2021  o 14.00 hod v  kostole Božského Srdca Ježišovho  v Jezersku sa naposledy rozlúčime s pani Žofiou Kiskovou, Jezersko č.22.

       

        Lúčime sa s Vami v mene obecného úradu v Jezersku a všetkých občanov našej obce.

       

        Odpočívajte v pokoji.