Back

Zber elektroodpadu

 

Dňa 03.10.2020 sa  uskutoční zber elektroodpadu formou mobilnej zberne(MZ). 

Pri zbere elektroodpadu formou MZ poprosím odpad sústrediť na jedno miesto a to pri obecnom úrade č.17 v čase do 6:30 hod.

Elektroodpad dovezte k obecnému úradu do 06:30 hod.