Kostol bol v obci postavený až roku 1895  a je zasvätený Božskému Srdcu  Ježišovmu. 

Pôvodní obyvatelia Jezerska, tak ako väčšina na Slovensku boli katolíci a ako filia podliehali rímskokatolíckej fare v Spišských Hanušovciach.

Od roku 2002 filiálka Jezersko  podlieha pod farnosť Reľov. Správcom farnosti je od 10.07.2018  Mgr. Anton Šuňavský , 059 04 Reľov č. 15, Tel.: 052/ 48 921 37

 

 

 

Všetka oznamy si môžete pozrieť na tejto stránke:  https://www.relov.sk/farnost-relov-1/

 

Sväté omše sú v nedeľu o 9:00 hod a na prvý piatok o 16:00 hod  - sú to orientačné hodiny sv. omší, presné oznamy viď vyššie.

 

 

Rekonštrukcie a opravy kostola:

2000  - Zrealizovaná prístavba kostola - sakristia

2007  - výmena strechy - nová plechová kytina, kamenná dlažba - vstup do kostola 

2008   - osadenie nových vchodových -  drevených dverí, nový kamenný sokel

2009 - nová vonkajšia fasáda kostola,  

2010 - vybudovaný Pakr Pokoja

03.10.2010 bola posvätená socha Panny Márie správcom farnosti v.d.p. Petrom Nebusom a PhDr. Ondrejom Štefaňákom. Je umiestnená v novovybudovanom Parku Pokoja (v roku 1888 tu bola postavená prvá škola v obci). Stavebné práce realizovala spoločnosť Stemp M&G, s.r.o.  Poprad. Financovanie zabezpečila  firma a Farnosť Jezersko. Zhotoviteľom sochy Panny Márie je p. Barnáš Martin, ktorý túto sochu daroval obci Jezersko.

PARK POKOJA:

 

2012 -  nová drevená krížová cesta vytvorená rezbárom Martinom Barnášom z Kežmarku

KRÍŽOVÁ CESTA:

 

2013 - nová elektroinštalácia, nová vnútorná omietka, zateplenie stropu, nový náter lavíc, chóru, zhotovenie sedesu

 

 V roku 2014 bola reštaurovaná socha Panny Márie a následne v roku 2015 bol reštautovaný hlavný oltár  Božského  srdca Ježišovho PhDr. Ľubomírom Krajčírikom, L-  RESTORE, s.r.o. Levoča

 

 

 

 

 

2017 - oprava zvonice - nová fasáda, schody - obklad

2018 - osadenie zámkovej dlažby pred kostolom

 

Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 je náboženská skladba obyvateľov Jezerska z celkového počtu trvale prihlásených obyvateľov nasledovná:

Náboženské zloženie obyvateľstva:

100 - rímskokatolícka cirkev          

1 - gréckokatolícka cirkev

6 - iné nezistené

1  - bez vyznania