Triedenie odpadu
https://www.naturpack.sk/
1
Announcements
veľkoobjemový odpad 23.9.2022 do 06.00 hod pred kultúrny dom
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 13.09.2022
Nový školský rok 2022/2023 ZŠ v Spišských Hanušovciach
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
o dočasnom útočisku a bezplatnej preprave pre občanov Ukrajiny
Noticeboard
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Prešovského samosprávneho kraja 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OSO 2022
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
emailová adresa, volebná miestnosť
zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do OSO
do orgánov samosprávnych krajov - sobota 29.októbra 2022
do orgánov samosprávy obcí - sobota 29. októbra 2022
na pripomienkovanie
oznámenie o začatí správneho konania