Triedenie odpadu
https://www.naturpack.sk/
1
Announcements
odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu
Jesenná vakcinácia líšok
Výkup papiera a použitého oleja, Jezersko OcÚ, 02.10.2021
Zber elektroodpadu, OcÚ Jezersko 25.09.2021
pred OcÚ Jezersko 16.09.2021
Noticeboard
oznámenie o začatí správneho konania
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín
výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom
zverejnený na pripomienkovanie
Výzva na vykonanie výrubu stromov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN
pre región Zamaguria a Predmaguria
na pripomienkovanie