Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
03.01.2017 internet / 821700091 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.01.2017
03.01.2017 plyn / 4490075431 259,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.01.2017
03.01.2017 telefón / 1148195271 45,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 31.12.2016
09.01.2017 zamagurské noviny / 201702  60,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, IČO: 422 324 73 03.01.2017
09.01.2017 telefón / 3792129234 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 02.01.2017
17.01.2017 internet / 5383108570 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.01.2017
17.01.2017 vývoz odpadov / 1051602758 157,51 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618  11.01.2017
17.01.2017 elektrina / 7220215086 530,92 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 12.01.2017
25.01.2017 oprava plynového ohrievača / 1704001 33,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 OPRaS-TZ, s.r.o., Maxima Gorkého 2064/3, Trnava, IČO: 36 223 468 13.01.2017
25.01.2017 telefón / 3412202316 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.01.2017
07.02.2017 telefón / 1150659943 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.02.2017
07.02.2017 elektrina / 7461900994 547,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2017
07.02.2017 internet / 821700297 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.02.2017
09.02.2017 telefón / 4793083282 24,25 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 02.02.2017
16.02.2017 internet / 5387505691 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.02.2017
16.02.2017 vývoz odpadov / 1051700154 165,09 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618  10.02.2017
28.02.2017 telefón / 3413164173 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.02.2017
01.03.2017 internet / 821700478 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.03.2017
01.03.2017 náplň do tlačiarne / 201704086 60,32 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Soft-Tech, s.r.o.Stropkov, IČO: 45 917 272 27.02.2017
02.03.2017 jedálenské kupóny / 8701019746 251,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 02.03.2017
03.03.2017 telefón / 1153132101 36,02 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.03.2017
07.03.2017 jedálenské kupóny / 117026701 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 03.03.2017
08.03.2017 telefón / 3794044472 26,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 02.03.2017
14.03.2017 internet / 5391902922 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.03.2017
14.03.2017 pasport cintorína / 2170067 200,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava,IČO:46 919 805 09.03.2017
14.03.2017 vývoz odpadov / 1051700454 171,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618  09.03.2017
20.03.2017 autorske práva / 2171109051 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava, IČO: 00 178 454 16.03.2017
24.03.2017 údržba miestnej komunikácie / 20172 488,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce 101, IČO: 40 124 231 23.03.2017
24.03.2017 autorske prava / 1705511 38,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava, IČO: 17 310 598 20.03.2017
24.03.2017 údržba obecnej budovy / 20171 50,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ľuboslava Ovšonková, Spišské Hanušovce 101, IČO: 40 124 231 20.03.2017
27.03.2017 telefón / 3414137671 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.03.2017
30.03.2017 technické a rozpočtové práce / 20170003 400,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 ÚVK ZTI PROJEKT - Štefan Petrilák, Stará Ľubovňa, IČO: 14 310 333 27.03.2017
04.04.2017 projektová dokumentácia / 2017001 815,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Alena Galicová A-TYP, Kúpele 8, Červený Kláštor, IČO:40 128 032 29.03.2017
04.04.2017 členský príspevok / 20170007 38,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 319 55 151 30.03.2017
04.04.2017 internet / 821700665 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.04.2017
04.04.2017 telefón / 1155737561 30,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.04.2017
04.04.2017 projektová dokumentácia PZ / 22017 1 020,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18, Spišská Belá, IČO:43 417 663 30.03.2017
06.04.2017 vypracovanie žiadosti formou dotácie / 102017 320,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Zuzana Milaňaková - PROMI, Družstevná 1199/72, Spišská Belá, IČO:47 563 478 27.03.2017
06.04.2017 zemný plyn / 4460239785 259,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.04.2017
07.04.2017 telefón / 5795014258 24,35 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2017
19.04.2017 internet / 5396313863 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.04.2017
19.04.2017 odvoz odpadov / 1051700771 98,45 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 11.04.2017
28.04.2017 telefón / 3415102319 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.04.2017
02.05.2017 telefón / 1158202870 30,25 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.05.2017
03.05.2017 internet / 821700847 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.05.2017
04.05.2017 členský príspevok / 172017 723,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 OOCR Tatry-Spiš-Pieniny, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 42 234 565 15.04.2017
12.05.2017 elektrina / 7428874613 397,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2017
15.05.2017 telefón / 3795990329 23,89 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2017
18.05.2017 internet / 5400719210 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.05.2017
18.05.2017 odvoz odpadov / 1051701066 161,78 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 12.05.2017
18.05.2017 programy / 170100201 144,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO: 36 535 605 15.05.2017
23.05.2017 pasport cintorína / 3170015 86,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 12.05.2017
23.05.2017 program WinCITY cintorín / 2170162 114,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 12.05.2017
23.05.2017 benzínová kosačka / 5025658515 321,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava, IČO: 35 950 226 19.05.2017
23.05.2017 projektová dokumentácia / 170039 108,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, IČO: 36 501 476 19.05.2017
30.05.2017 telefón / 3416071687 12,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.05.2017
31.05.2017  programy / 5590025182 215,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice, IČO: 00 162 957 29.05.2017
02.06.2017 dopravné zrkadlo / 1020170088 274,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SIVEX, s.r.o., Bzovicka 30, Bratislava, IČO:46 485 732 23.05.2017
02.06.2017 internet / 821701024 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.06.2017
02.06.2017 telefón / 1161616590 30,01 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.06.2017
09.06.2017 telefón / 8796968458 24,26 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2017
09.06.2017 programy / 5570025928 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice, IČO: 00 162 957 07.06.2017
12.06.2017 vývoz odpadov / 1051701375 112,51 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 08.062017
15.06.2017 internet / 5405097947 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.06.2017
16.06.2017 jedál. kupóny / 117064070 334,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 15.06.2017
21.06.2017

všeob.materiál-nálepky / 
20170663 

14,70 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 FEREX, s.r.o., Nitra,
IČO: 176 822 58
19.06.2017
27.06.2017 telefón / 3417044146 16,48 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.06.2017
07.07.2017 zemný plyn / 4440187434 259,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.07.2017
07.07.2017 internet / 821701205 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.07.2017
07.07.2017 telefón / 1164933804 30,22 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.07.2017
14.07.2017 tlač  / 20171184 23,90 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 1589/21, Kežmarok, IČO: 45691312 10.07.2017
14.07.2017 oprava a výroba zábradlia na moste / 12017 380,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 J&L , Spišské Hanušovce 101, IČO: 43874541 10.07.2017
14.07.2017 internet / 5409435808 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.07.2017
14.07.2017 telefón / 2797948349 23,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2017
14.07.2017 zabezpečenie činnosti PZS / 217040554 36,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava, IČO: 48 121 347 30.06.2017
17.07.2017 vystúpenie Dni obce / 032017 100,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 FS Maguranka, Mesto Spišská Stará Ves, IČO: 37 795 597 15.7.2017
17.07.2017 vystúpenie Dni obce / 201746 200,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 17.07.2017
25.07.2017 telefón / 3418008217 -2,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.07.2017
25.07.2017 vývoz odpadov / 1051701686 198,32 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.07.2017
01.08.2017 telefón / 821701379 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.08.2017
07.08.2017 elektrina / 7478928581 472,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.08.2017
07.08.2017 telefón / 1168326423  30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.08.2017
10.08.2017 telefón / 3798935422 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2017
16.08.2017 internet / 5413840713 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.08.2017
16.08.2017 vývoz odpadov / 1051701957 150,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 09.08.2017
16.08.2017 inzercia - kniha / 171136 80,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, IČO: 36 754 749 07.08.2017
22.08.2017 preplatok plyn / 4267013405 35,71 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 21.08.2017
04.09.2017 telefón / 3418972342 2,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.08.2017
05.09.2017 telefón / 1171021745 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.09.2017
06.09.2017 telefón / 6799923021 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2017
07.09.2017 internet / 821701570 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 06.09.2017
13.09.2017 všeob.materiál / 12170707 30,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Bednár Montaže s.r.o., Lošonec 263, IČO: 36 238 571 08.09.2017
13.09.2017 inzercia / 17110175 80,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, IČO: 36 754 749 05.09.2017
13.09.2017 internet / 5418266816 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.09.2017
20.09.2017 všeobecný materiál / 417003848 21,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VACS Slovakia s.r.o. Opavská 8, Bratislava, IČO: 48 136 522 15.09.2017
27.09.2017 vývoz odpadov / 1051702261 201,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.09.2017
03.10.2017 telefón / 3419928552 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.09.2017
03.10.2017 internet / 821701715 10,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.10.2017
03.10.2017 zemný plyn / 4460249099 197,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava, IČO: 44 291 809 01.10.2017
03.10.2017 telefón / 1173443637 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.10.2017
11.10.2017 telefón / 8100959170 23,77 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2017
13.10.2017 internet / 5422707408 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.10.2017
18.10.2017 vývoz odpadov / 1051702589 105,18 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 10.10.2017
18.10.2017 údržba VO / 0172017 25,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Matúš Bolcarovič BS ENERGO, Pod lesom 228/47, Matiašovce, IČO: 43 661 211 16.10.2017
26.10.2017 telefón / 0102432002 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.10.2017
08.11.2017 telefón / 1175892423 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 02.11.2017
08.11.2017 internet / 421718349 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.11.2017
08.11.2017 elektrina / 7438928992 472,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.11.2017
08.11.2017 projektové práce -cesta/  201748 2 400,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing.arch.Kruliac Rudolf, Záhradná 549, Veľká Lomnica, IČO: 201748 26.10.2017
08.11.2017 telefón / 6102823646 24,32 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2017
10.11.2017 projektové energetické hodnotenie / 201701155 389,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DELWAY, s.r.o. Slavkovská 1809/25F, Kežmarok, IČO: 47 993 669 07.11.2017
15.11.2017 internet / 05427150000 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.11.2017
16.11.2017 projektová dokumentácia / 192017 1 200,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Štefan Vilga, Hviezdoslavova 382/18, Spišská Belá, IČO:43 417 663 10.11.2017
16.11.2017 stravné lístky,poplatky / 117120020 294,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 15.11.2017
16.11.2017 vývoz odpadov / 1051702904 162,13 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 10.11.2017
24.11.2017 inzercia-kniha / 17110259 85,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, IČO: 36 754 749 20.11.2017
28.11.2017 telefón / 1104311388 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.11.2017
04.12.2017 vyjadrenie / 173191616 13,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Michlovský, spol s r.o., Letná 796/9, Piešťany, IČO: 36 230 537 30.11.2017
05.12.2017 internet / 421720347 9,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.12.2017
05.12.2017 telefón / 1178326193 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 01.12.2017
12.12.2017 divadelné predstavenie Mikuláš / 201762 150,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 05.12.2017
12.12.2017 telefón / 2104710256 24,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2017
12.12.2017 vyjadrenie / 6611732584 16,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 04.12.2017
13.12.2017 verejné obstarávanie / 170202 600,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad, IČO: 36 501 476 05.12.2017
13.12.2017 preplatok elektrina / 7250241917 - 186,07 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.12.2017
13.12.2017 poplatok - vyjadrenie /6611732584 16,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469  
20.12.2017 vývoz odpadov / 1051703215 173,88 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 44 618 13.12.2017
20.12.2017 zabezpečenie činnosti PZS 7-11/17 / 217040999 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, Bratislava, IČO: 48 121 347 30.11.2017
20.12.2017 zamagurské noviny 2018/ 201765 60,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Divadlo RAMAGU, Štúrova 446/54, Spišská Stará Ves, IČO: 422 324 73 15.12.2017
20.12.2017 internet / 5431588462 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.12.2017
20.12.2017 poplatok za vyjadrenie / 9000277100 120,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35 910 739 19.12.2017
27.12.2017 členský príspevok 2017/ 1020170004 40,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria, Spišská Stará Ves, IČO: 37 780 701 19.12.2017
27.12.2017 telefón / 1011248303 4,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.12.2017