Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
07.01.2020 internet / 1200602136 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.01.2020
07.01.2020 telefón / 1330293843 39,24 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 30.12.2019
13.01.2020 telefón / 8249560679 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2020
13.01.2020 zamagurské noviny / 202010 60,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ramagu, o.z. SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 07.01.2020
13.01.2020 elektrina / 7292340137 99,79 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.01.2020
13.01.2020 plyn / 4247025414 22,32 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 09.01.2020
14.01.2020 internet / 5545066762 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.01.2020
15.01.2020 elektrina OCÚ / 7237265359 223,12 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 13.01.2020
17.01.2020 vývoz odpadov / 1051904109 102,65 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 13.01.2020
20.01.2020 jedálenské kupóny, poplatky / 7001007370 658,66 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava, IČO: 313 966 74 20.01.2020
24.01.2020 aktualizácia programov / 6190330 4,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 31.12.2019
24.01.2020 telefón / 8251313836 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.01.2020
28.01.2020 členský príspevok / 20200007 38,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 31 955 151 23.01.2020
28.01.2020 vyučtovacia fa / 120010050 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava, IČO: 313 966 74 21.01.2020
29.01.2020 kazety do tlačiarne / 202003656 69,88 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov, IČO: 45 917 272 24.01.2020
29.01.2020 vlajky / 20200042 34,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DLD, s.r.o., Veterná 2026/6, Ružomberok, IČO: 47 512 768 28.01.2020
30.01.2020 telefón / 1540398306 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 27.01.2020
05.02.2020 elektrina / 7496812527 154,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2020
07.02.2020 internet / 1200604668 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.02.2020
07.02.2020 telefón / 8251782073 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2020
11.02.2020 elektrina / 7293564421 105,76 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.02.2020
17.02.2020 internet / 5549774884 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, Bratislava, IČO: 356 97 270 09.02.2020
17.20.2020 vývoz odpadov / 1052000217 173,18 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 12.02.2020
19.02.2020 domové čísla / 20200032 109,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Smaltovňa Holíč, s.r.o., Bratislavská 25, Holíč, IČO: 50 828 843 14.02.2020
26.02.2020 telefón / 8253562567 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.02.2020
02.03.2020 telefón / 1440381347 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 27.02.2020
02.03.2020 plyn / 4487441374 205,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.03.2020
02.03.2020 autorské práva / 2201106898 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SOZA, Bratislava, IČO: 00 178 454 26.02.2020
10.03.2020 telefón / 8254033687 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2020
10.03.2020 príručka / 0042020 33,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RVC, Poprad, IČO: 31 954 502 28.02.2020
10.03.2020 elektrina VO / 7293420452 92,15 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 06.03.2020
10.03.2020 internet / 1200607216 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.03.2020
16.03.2020 vývoz odpadov / 1052000646 186,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 11.03.2020
24.03.2020 poplatky banke / 300000084828 30,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VÚB, a.s., Bratislava, IČO: 31 320 155 13.03.2020
24.03.2020 aktualizácia programov / 1200385 66,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/25B, Stupava, IČO: 46 919 805 12.03.2020
25.03.2020 telefón / 8255828265 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.03.2020
27.03.2020 člensý príspevok / 1020200005 15,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tatry-Pieniny Lag, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, IČO: 42 085 284 19.03.2020
30.03.2020 ochranné rúška / 20107 176,90 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Autotex s.r.o., Perečínska 2708,  Snina, IČO: 35 978 601 27.03.2020
31.03.2020 telefón / 1430388908 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 26.03.2020
14.04.2020 autorské práva / 2005089 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava, IČO: 17 310 598 30.03.2020
14.04.2020 internet / 1200609816 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.04.2020
14.04.2020 telefón / 8256302348 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2020
14.04.2020 elektrina / 7294328659 83,77 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.04.2020
17.04.2020 vývoz odpadov / 1052001102 223,49 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 14.04.2020
17.04.2020 softver / 200100307 120,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra, IČO: 36 535 605 15.04.2020
30.04.2020 telefón / 8258098306 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.04.2020
30.04.2020 telefón / 1550397058 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 27.04.2020
05.05.2020 elektrina / 7436835636 154,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2020
05.05.2020 internet / 1200612408 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.05.2020
11.05.2020 telefón / 8258573469 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2020
11.05.2020 zameranie -mult.ihrisko / 072020 180,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ján Furcoň, geodet, Spišská Stará Ves, IČO: 34630317 05.05.2020
11.05.2020 elektrina / 7292219844 67,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 11.05.2020
15.05.2020 1052001482 / vývoz odpadov 274,89 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 12.05.2020
22.05.2020 spisová skriňa / 402405668 227,88 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Bratislava, IČO: 358 858 15 21.05.2020
02.06.2020 telefón / 8260377841 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.05.2020
02.06.2020 telefón / 1320411662 39,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 27.05.2020
02.06.2020 plyn / 4480571570 205,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.06.2020
04.06.2020 softvér / 5590033347 274,85 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Košice, IČO: 001 629 57 01.06.2020
04.06.2020 internet / 1200615045 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.06.2020
04.06.2020 kancelárske stoličky / 20411763 189,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 B2B Partner s.r.o., Bratislava, IČO: 444 134 67 03.06.2020
09.06.2020 elektrina / 7292434791 58,63 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.06.2020
16.06.2020 telefón / 6211932363 49,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 04.06.2020
16.06.2020 telefón / 8262094575 27,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2020
16.06.2020 vývoz odpadov / 1052001831 205,01 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 08.06.2020
23.06.2020 nádoby na odpad / 203500 318,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MEVA-SK, s.r.o., Rožňava, IČO: 31 681 051 22.06.2020
24.06.2020 telefón / 8262767294 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.06.2020
06.07.2020 vyúčtovacia fa / 5570035865 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Košice, IČO: 001 629 57 24.06.2020
06.07.2020 telefón / 1520465038 127,83 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35 848 863 26.06.2020
06.07.2020 internet / 1200617780 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.07.2020
16.07.2020 telefón / 8263977458 29,83 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2020
16.07.2020 telefón / 8263977471 14,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2020
16.07.2020 elektrina / 7292619428 52,63 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.07.2020
16.07.2020 vývoz odpadov / 1052002308 155,26 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 13.07.2020
24.07.2020 telefón / 8264646333 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.07.2020
29.07.2020 arch. štúdia Multif. ihrisko / 2000015 200,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ateliérving s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 52 494 977  28.07.2020
14.08.2020 telefón / 8265844168 37,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2020
14.08.2020 telefón / 8265844185 24,17 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2020
14.08.2020 elektrina /  7429715827 154,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.08.2020
14.08.2020 internet / 1200620545 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.08.2020
14.08.2020 elektrina / 7292620992 57,06 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.08.2020
14.08.2020 vrátka telefón / 7901075917 96,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 10.08.2020
25.08.2020 vývoz odpadov / 1052002749 284,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 12.08.2020
25.08.2020 telefón / 8266509875 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.08.2020
08.09.2020 verejné obstarávanie / 200110 675,12 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 INPRO POPRAD, s.r.o., Poprad, IČO: 36 501 476 24.08.2020
08.09.2020 plyn / 4410432521 205,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.09.2020
08.09.2020 internet / 1200623352 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.09.2020
09.09.2020 telefón / 8267689261 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2020
09.09.2020 telefón / 8267689248 37,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2020
09.09.2020 elektrina VO / 7293814029 66,86 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.09.2020
24.09.2020 vývoz odpadov / 1052003193 312,79 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 14.09.2020
24.09.2020 telefón / 8268360166 5,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 22.09.2020
14.10.2020 telefón / 8269527987 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2020
14.10.2020 telefón / 8269527981 37,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2020
14.10.2020 elektrina VO / 7293137815 78,41 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.10.2020
14.10.2020 internet / 1200626173 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.10.2020
21.10.2020 Vývoz odpadov / 1052003584 291,78 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 13.10.2020
26.10.2020 veľkoobjemový odpad - vývoz / 1052003585 150,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 13.10.2020
30.10.2020 stoličky / 200445153 34,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Dunajnet s.r.o., Grosslingová 4, Bratislava, IČO: 47 608 544 28.10.2020
18.11.2020 elektrina / 7489541396 154,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.11.2020
18.11.2020 internet / 1200629000 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.11.2020
18.11.2020 elektrina / 7294225254 93,76 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 06.11.2020
18.11.2020 telefón / 8271401292 23,77 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2020
18.11.2020 telefón / 8271401275 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2020
18.11.2020 vývoz odpadov / 1052004026 269,02 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 11.11.2020
02.12.2020 plyn / 4434594058 205,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.12.2020
02.12.2020 výstavba multifunkčného ihriska / 20200266 41 9850,32 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 23.11.2020
04.12.2020 internet / 1200631865 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.12.2020
07.12.2020 vianočné osvetlenie / 79726 62,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Profi Activity s.r.o., Masarykova 16, Prešov, IČO: 47 543 621 07.12.2020
09.12.2020 elektrina / 7293141578 101,78 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.12.2020
09.12.2020 telefón / 8273262345 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2020
09.12.2020 telefón / 8273262327 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2020
09.12.2020 vianočné osvetlenie vyúčtovacia fa / 2020103601 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Profi Activity s.r.o., Masarykova 16, Prešov, IČO: 47 543 621 07.12.2020
11.12.2020 vývoz odpadov / 1052004546 161,47 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 08.12.2020
22.12.2020 elektrická prípojka / 302020 241,64 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 BS ENERGO s.r.o., Sp. Hanušovce 123, IČO: 52 742 504 16.12.2020
22.12.2020 členský príspevok / 1020200010 20,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 ZPRRPaZ, Spišská Stará Ves, IČO: 37 780 701 08.12.2020
29.12.2020 porealizačné zameranie / 372020 216,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Ján Furcoň, geodet, Spišská Stará Ves, IČO: 34 630 317 28.12.2020
29.12.2020 stravné lístky / 7001099114 411,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko s.r.o., Tomášiková 23/D, Bratislava, IČO: 313 966 74 29.12.2020