Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
08.01.2021 stravné lístky / 121001098 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 05.01.2021
11.01.2021 internet / 1210602084 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 05.01.2021
11.01.2021 elektrina / 7294069475 110,35 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.01.2021
11.01.2021 telefón / 8275133346 37,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2021
11.01.2021 telefón / 8275133376 23,87 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2021
12.01.2021 elektrina / 7260260310 446,74 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 11.01.2021
13.01.2021 plyn / 4284036616 18,16 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 09.01.2021
14.01.2021 tlačivá / 5521000997 27,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 OFFICE DEPOT S.R.O., Bratislava, IČO: 36 192 384 13.01.2021
18.01.2021 noviny / 202110 60,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ramagu, o.z. SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 12.01.2021
18.01.2021 vývoz odpadov 122020 / 1052005050 165,67 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 13.01.2021
01.02.2021 čl.príspevok / 20210007 38,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Spišská Belá, IČO: 31 955 151 22.01.2021
01.02.2021 tlačivá / 1560010522 35,22 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 CPS, Bratislava, IČO: 42 272 360 15.01.2021
01.02.2021 multif. ihrisko / 20210010 559,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o., Sučany, IČO: 36 407 020  01.02.2021
03.02.2021 internet / 1210605063 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.02.2021
03.02.2021 elektrina / 7446691486 270,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2021
05.02.2021 autorské práva / 2100850 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovgram, Bratislava, IČO: 17 310 598 02.02.2021
11.02.2021 program / 1210384 66,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Topset Solutions s.r.o., Stupava, IČO: 46 919 805 31.01.2021
11.02.2021 elektrina / 7294335210 104,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.02.2021
11.02.2021 telefón / 8276961586 38,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2021
11.02.2021 telefón / 8276991616 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2021
11.02.2021 poplatok za účet / 300000084828 33,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VÚB Banka, a.s., Bratislava, IČO: 31 320 155 08.02.2021
23.02.2021 vývoz odpadov / 1052100243 250,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 10.02.2021
23.02.2021 multifunkčné ihrisko / 20210017 1 200,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o., Sučany, IČO: 36 407 020  16.02.2021
23.02.2021 zimná údržba MK / 2114005 349,94 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7, Matiašovce, IČO: 17 115 060 12.02.2021
25.02.2021 kancelárske potreby / 20212212 28,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Zsolt Marczibal - CONNETCT, Galanta, IČO: 17 644 429 24.02.2021
04.03.2021 plyn / 4464720030 196,70 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.03.2021
04.03.2021 internet / 1210608049 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.03.2021
10.03.2021 elektrina / 72944336709 87,54 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.03.2021
12.03.2021 telefón / 8278836921 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2021
12.03.2021 telefón / 8278836933 23,76 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2021
12.03.2021 zimná údržba MK / 2114008 99,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7, Matiašovce, IČO: 17 115 060 01.03.2021
23.03.2021 vývoz odpadov / 1052100634 153,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 01.04.2021
09.04.2021 internet / 1210611109 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.04.2021
09.04.2021 telefón / 8280682949 23,77 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2021
09.04.2021 telefón / 8280682929 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2021
09.04.2021 zimná údržba / 2114011 25,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7, Matiašovce, IČO: 17 115 060 06.04.2021
12.04.2021 elektrina / 7292932134 82,24 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.04.2021
16.04.2021 tonery / 2302137 77,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Gigaprint.sk s.r.o., Trenčín, IČO: 50 370 294 13.04.2021
21.04.2021 pečiatky / 2121222 37,44 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Repress, spol. s r.o., Hodonín, IČO:46 969 951 21.04.2021
21.04.2021 vývoz odpadov / 1052101102 115,59 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 14.04.2021
03.05.2021 mult. ihrisko / 20210060 559,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o., Sučany, IČO: 36 407 020 01.05.2021
04.05.2021 elektrina / 7446734331 270,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2021
05.05.2021 internet / 1210614227 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.05.2021
06.05.2021 telefón / 8282525976 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2021
06.05.2021 telefón / 8282525957 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2021
13.05.2021 elektrina / 7294436217 69,13 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.05.2021
18.05.2021 vývoz odpadov / 1052101568 243,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 12.05.2021
02.06.2021 plyn / 4417501845 196,70 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.06.2021
02.06.2021 softvér / 210100298 120,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Remek, s.r.o. Nitra, IČO: 36 535 605 21.05.2021
08.06.2021 internet / 1210617378 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.06.2021
08.06.2021 elektrina / 7292832294 57,71 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 04.06.2021
09.06.2021 telefón / 8284369001 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2021
09.06.2021 telefón / 8284368983 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.06.2021
11.06.2021 audiokniha / 202147 35,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ramagu, o.z. SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 09.06.2021
11.06.2021 softvér / 2290036241 376,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Košice, IČO:00 162 957 09.06.2021
11.06.2021 vývoz odpadov / 1052102039 191,46 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 10.6.2021
24.06.2021 žacie lanko / 2209254 24,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 PEHI, s.r.o., Tureň 58, Senec, IČO:48 018 457 24.06.2021
24.06.2021 vývoz odpadov / 1052102040 227,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 10.06.2021
12.07.2021 internet / 1210620592 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.07.2021
12.07.2021 elektrina / 7293629775 51,92 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.07.2021
16.07.2021 vývoz odpadov / 1052102578 218,34 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 12.07.2021
16.07.2021 telefón / 8286217191 38,29 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2021
16.07.2021 telefón / 8286217219 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.07.2021
16.07.2021 softvér / 5570038855 0,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 IVES Košice, Košice, IČO:00 162 957 12.07.2021
30.07.2021 služby GDPR / 324210057 142,56 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 effective energy s.r.o. Nitra, IČO: 43 810 187 21.07.2021
11.08.2021 mult.ihrisko / 20210181 559,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o., Sučany, IČO: 36 407 020 01.08.2021
11.08.2021 internet / 1210623812 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.08.2021
11.08.2021 elektrina / 7449940604 270,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.08.2021
11.08.2021 elektrina / 7294537374 56,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.08.2021
11.08.2021 telefón / 8288064950 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2021
11.08.2021 telefón / 8288064926 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.08.2021
20.08.2021 vývoz odpadov / 1052103051 502,23 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 13.08.2021
23.08.2021 autorské práva / 2211106293 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SOZA, Bratislava, IČO:00 178 454 18.08.2021
10.09.2021 internet / 1210627018 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.09.2021
10.09.2021 plyn / 4427727705 196,70 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.09.2021
10.09.2021 elektrina VO / 7292351482 67,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.09.2021
10.09.2021 telefón / 8289911511 38,98 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2021
10.09.2021 telefón / 8289911530 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.09.2021
21.09.2021 vývoz odpadov / 1052103473 401,64 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 14.09.2021
07.10.2021 internet / 1210630272 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.10.2021
14.10.2021 elektrina VO/7293633448 77,18 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.10.2021
14.10.2021 nálepka / 20210849 5,76 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 KING MEDIA s.r.o., Poprad, IČO: 46 515 640 20.10.2021
14.10.2021 vývoz odpadov / 1052103983 404,56 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 13.10.2021
14.10.2021 telefón / 8291760079 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2021
14.10.2021 telefón / 8291760098 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.10.2021
26.10.2021 náučná tabuľa / 21015 1 501,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 LAGAMBA s.r.o., Bratislava, IČO: 46 830 774 26.10.2021
11.11.2021 telefón / 8293614489 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2021
11.11.2021 telefón / 8293614467 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.11.2021
11.11.2021 elektrina / 7293430237 90,44 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.11.2021
11.11.2021 internet / 1210633580 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.11.2021
11.11.2021 elektrina / 8439008515 270,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 03.11.2021
11.11.2021 multifunkčné ihrisko / 20210256 559,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o., Sučany, IČO: 36 407 020 01.11.2021
16.11.2021 vývoz odpadov 168,36 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 10.11.2021
09.12.2021 internet / 1210636907 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.12.2021
09.12.2021 členský príspevok / 2021010 20,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 ZPRRPaZ, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, IČO: 377 807 01 19.11.2021
09.12.2021 členský príspevok / 20210005 39,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Tatry-Pieniny LAG, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, IČO: 420 852 84 25.11.2021
09.12.2021 elektrina VO/7293042121 95,16 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.12.2021
09.12.2021 zemný plyn / 4427757148 196,70 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.12.2021
09.12.2021 všeob.materiál- regenerácia PS / 423579 102,56 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VšeVýhodne s.r.o.,Zamenhofova 28, Olomouc, IČO: 286 438 44 09.12.2021
13.12.2021 kancelárske potreby / 21088873 49,64 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Lamitec, spol. s r.o., Pestovatelská 9, Bratislava, IČO: 357 106 91 10.12.2021
13.12.2021 telefón / 8295471767 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2021
13.12.2021 telefón / 8295471752 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.12.2021
22.12.2021 zamagurské noviny / 2021177 72,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ramagu, o.z., SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 422 324 73 14.12.2021
22.12.2021 vyučtovacia fa / 210611929 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VšeVýhodne s.r.o.,Zamenhofova 28, Olomouc, IČO: 286 438 44 13.12.2021
22.12.2021 vývoz odpadov / 1052104976 369,24 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 15.12.2021