Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
13.01.2022 elektrina VO / 7293163732 98,66 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.01.2022
13.01.2022 elektrina / 7260302640 - 381,48 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.01.2022
13.01.2022 internet / 1220602050  9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.01.2022
13.01.2022 zemný plyn / 4214041611 209,37 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 09.01.2022
13.01.2022 telefón / 8297326321 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2022
13.01.2022 telefón / 8297326303

37,00

 

Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2022
19.01.2022 vývoz odpadov /1052105400 350,76 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 14.01.2022
03.02.2022 elektrina / 7472992740 183,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2022
03.02.2022 zimná údržba MK / 2214006 360,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 31.01.2022
03.02.2022 telefón / 1276085740 9,90 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 29.01.2022
10.02.2022 multifunkčné ihrisko / 20220018 559,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o.,Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 01.02.2022
10.02.2022 telefón / 8299175624 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2022
10.02.2022 telefón / 8299175602 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2022
10.02.2022 autorské práva / 220098 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovgram, Jakobovo nám.14, Bratislava, IČO:17 310 598 07.02.2022
10.02.2022 elektrina / 7294544490 102,06 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.02.2022
14.02.2022 internet / 1220605525 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.02.2022
25.02.2022 softvér / 1220383 66,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Topset Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO:46 919 805 10.02.2022
25.02.2022 vývoz odpadov / 1552200305

303,54

Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 15.02.2022
02.03.2022 zemný plyn / 4454877393 240,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 01.03.2022
03.03.2022 internet / 1220608971 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.03.2022
04.03.2022 zimná údržba MK / 2214012 240,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 01.03.2022
07.03.2022 elektrina VO / 7293798797 88,91 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.03.2022
09.03.2022 telefón / 8301692448 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2022
09.03.2022 telefón / 8301692427 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.03.2022
09.03.2022 náhradné diely / 122200437 126,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DATALAN, a.s., Krasovského 14, Bratislava, IČO: 35 810 734 09.03.2022
17.03.2022 členský príspevok / 20220016 38,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Spišská Belá, IČO:31 955 151 11.03.2022
17.03.2022 poplatok / 300000084828 36,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 11.03.2022
22.03.2022 vývoz odpadov / 1552200722 185,88 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 15.03.2022
06.04.2022 internet / 1220612462 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.04.2022
06.04.2022 autorské práva / 2221105260 20,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 SOZA,Rastislavova 3, Bratislava, IČO: 00 178 454 04.04.2022
07.04.2022 zimná údržba / 2214017 30,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 04.04.2022
13.04.2022 telefón / 8303551093 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2022
13.04.2022 telefón / 8303551070 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.04.2022
13.04.2022 elektrina VO / 7292648905 84,10 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 07.04.2022
20.04.2022 vývoz odpadov / 1552201176 234,12 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 13.04.2022
02.05.2022 knihy / 2022052 50,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ramagu, o.z. SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 27.04.2022
03.05.2022 multifunkčné ihrisko / 20220067 559,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o.,Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 01.05.2022
09.05.2022 1220615960/internet 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.05.2022
09.05.2022 elektrina / 8424129927 183,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.05.2022
09.05.2022 telefón / 8305406423 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2022
09.05.2022 telefón / 8305406400 37,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.05.2022