Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
16.01.2023 telefón / 8320192166 37,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2023
16.01.2023 internet / 1230600364 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.01.2023
16.01.2023 zamagurské noviny / 2022168 72,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RAMAGU, o.z., SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 31.12.2022
16.01.2023 elektrina / 7234312136 -131,26 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 10.01.2023
16.01.2023 zemný plyn / 4214048738 -258,56 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.01.2023
16.01.2023 elektrina VO / 7292472593

90,37

Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 09.01.2023
16.01.2023 zimná údržba / 2214072 90,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Peter Kriššák, Potok 405/7,Matiašovce, IČO: 17 115 060 21.12.2022
17.01.2023 telefón / 8320192179 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2023
18.01.2023 vývoz odpadov / 1552205658 395,36 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, IČO: 364 446 18 12.01.2023
19.1.2023 všeobecný materiál / 230800024 114,60 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DAMEDIS,s.r.o., Křenová19, Brno, IČ:26 931 664 19.01.2023
26.01.2023 všeobecný materiál - vyúčtovacia fa / 3080113 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DAMEDIS,s.r.o., Křenová19, Brno, IČ:26 931 664 23.01.2023
26.01.2023 členský príspevok / 2023016 37,56 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Spišská Belá, IČO:31 955 151 19.01.2023
01.02.2023 autorské práva / 2301015 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovgram, Jakobovo nám.14, Bratislava, IČO:17 310 598 30.01.2023
01.02.2023 elektrina OcÚ / 7443058910 184,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2023
08.02.2023 internet / 1230604274 15,00 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar 473, IČO: 368 522 52 01.02.2023
08.02.2023 telefón / 8321973719 37,80 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2023
08.02.2023 telefón / 8321973738 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2023
08.02.2023 multifunkčné ihrisko / 20230011 559,96 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o.,Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 01.02.2023