pred OcÚ Jezersko 16.09.2021
začiatok školského roka Sp. Hanušovce 02.09.2021
na zasadnutie OZ
13.06.2021, Spišská Stará Ves, 8.00 - 14.00 hod
05.06.2021 Jezersko, 12:40 - 12:55 hod pred obecným úradom
Reľov, 29.05.2021
zber veľkoobjemového odpadu do 20.05.2021
Testovanie na COVID-19, Reľov 8.5.2021
prihlasovanie detí do materskej školy
ponuka práce - Chodník korunami stromov s. r. o.