zákaz používania pyrotechniky v obci
obyvateľom, chatárom v Jezersku
na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko
v meste Spišská Stará Ves 16.12.2021
plán vývozu odpadov na rok 2022
odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu
Jesenná vakcinácia líšok
Výkup papiera a použitého oleja, Jezersko OcÚ, 02.10.2021
Zber elektroodpadu, OcÚ Jezersko 25.09.2021
pred OcÚ Jezersko 16.09.2021