Back

Oznam

 

Obec Jezersko,

oznamuje termín zberu veľkoobjemového odpadu ( je to odpad, ktorý sa nezmestí do nádoby na odpad 110 l a nie je nebezpečný a nie je ani elektroodpad), ktorý môžete doniesť do 15.05.2023 (pondelok)  pred kultúrnym dom v Jezersku ( pred amfiteátrom). 

 

Odpad bude následne odvezený firmou Brantner s.r.o., Poprad.