Back

Oznam

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce oznamuje, že prihlasovanie detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 bude prebiehať  od 9.5.2023 do 31.5.2023 podľa týchto informácií:

 

Vážení rodičia,

termín prihlasovania detí do materskej školy je od 2. 5.2023 do 31. 5. 2023.

Na stránke školy zssphanusovce.edupage.org (odkaz vľavo hore „Elektronická prihláška-zápis do ZŠ a MŠ“) bude od 2.5.2022 spustený prístup ku elektronickej prihláške, ktorú je potrebné vyplniť a odoslať na stránku školy. Následne si ju môžete vytlačiť a potvrdiť od lekára pre deti a dorast a od 10.5.2023 najneskôr do 31.5.2023 doniesť osobne podpísanú do MŠ. Ak by ste nemali možnosť si vytlačiť prihlášku, po vyplnení a odoslaní na stránke školy si ju môžete prísť vyzdvihnúť do MŠ a následne potvrdiť u lekára zdravotný stav dieťaťa.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od 3 rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

V prípade nejasností sa môžete telefonicky informovať na čísle 0902 508 885 (zástupkyňa pre MŠ Bc. Ivana Talárová).