Back

Ponuka voľných miest

 

 

ŽIVOT, n.o.

 Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie

 

         Nezisková organizácia ŽIVOT, n. o. sa nachádza v obci Spišské Hanušovce a  poskytuje tieto sociálne služby:

     V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba 20-tim prijímateľom. Ide o celoročnú pobytovú sociálnu službu poskytnutú osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, stupeň odkázanosti V a VI. Rozhodnutie o odkázanosti vydáva VUC PO.

     V špecializovanom zariadení sa poskytuje 26-tim prijímateľom celoročná pobytová sociálna služba so zameraním na Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie, stupeň odkázanosti V a VI. Rozhodnutie o odkázanosti vydáva VUC PO.

     V zariadení ŽIVOT, n.o sa poskytuje: sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách, stravovanie, upratovanie, pranie, rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť, prepravná služba, doprovod prijímateľa do nemocnice a na lekárske vyšetrenia, manikúra, pedikúra, fyzioterapia a pod.

 

Voľné miesta:  momentálne máme 5 voľných miest, z toho 3 do špecializovaného zariadenia a 2 do domova sociálnych služieb .

 

V prípade, že by niekto z Vašich obyvateľov alebo jeho príbuzných potrebovali takúto starostlivosť, boli by sme vďační, ak by ste im informáciu o našom zariadení sprostredkovali.

 

 

 

Akékoľvek ďalšie informácie Vám ochotne  poskytneme osobne,  na našej webovej stránke: www.zivotno.sk., alebo telefonicky na tel. číslach: 

  • 0917 521 654 , 052 48 921 61

 

S pozdravom                                                                PhDr. Eva Mašteníková

                                                                                       Zástupkyňa riaditeľky