Výkup papiera a použitého kuchynského oleja - Jezersko OcÚ 12:40 - 12:55 hod
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko
Mestá a obce od 19.5.2022 v štrajkovej pohotovosti
12.máj 2022 od 10.00 - 13.00 hod
Dočasné útočisko vs. návrat do UA/pohyb v iných krajinách EÚ resp. zánik dočasného útočiska
k mimoriadnej situácií Ukrajina
Čo treba splniť pri zmene tolerovaného pobytu a poskytnutí ubytovania občanov z Ukrajiny
Jarná kampaň 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
07.04.2022 pred obecným úradom v Jezersku
poskytovanie zdravotnej starostlivosti