ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
o dočasnom útočisku a bezplatnej preprave pre občanov Ukrajiny
Inflačná pomoc
zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 24.06.2022
Sezónne vlakové a autobusové spoje počas leta 2022
ŽIVOT, n. o. - Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie, Spišské Hanušovce
Výkup papiera a použitého kuchynského oleja - Jezersko OcÚ 12:40 - 12:55 hod
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Jezersko
Mestá a obce od 19.5.2022 v štrajkovej pohotovosti