Prerušenie distribúcie elektriny 31.05.2023 od 9:20 do 11:30 hod
zber papiera a použitého kuchynského oleja 20.05.2023 pred OcÚ od 10.55 do 11.15 hod (orientačný čas)
Zápis do MŠ v Sp. Hanušovciach
zber veľkoobjemového odpadu do 15.05.2023
Prerušenie distribúcie elektriny 29.05.2023 od 9.00 do 11.00 hod
Jarná vakcinácia líšok 17.04.2023 - 05.05.2023
dňa 05.04.2023 pred OcÚ Jezersko
Ochrana lesov pred požiarmi
dodržiavanie povinnosti držiteľa psov
Zbierka pre charitu