Back

Referendum 21.01.2023

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí a oznámení na delegovanie členov do OVK  je  obec@jezersko.sk