ZMLUVY 2016

Dátum zverejnenia Dokument zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Dátum podpisu Dátum účinnosti
15.1.2016 Dôvera Z.pdf   Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Eisteinova 25, Bratislava, IČO: 35 942 436 15.1.2016 15.1.2016
21.1.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.pdf   Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, Bratislava, IČO: 35 979 798 21.1.2016 21.1.2016
21.4.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb.pdf 19,99 mesačne Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 21.4.2016 21.4.2016
13.6.2016 Zmluva o dielo č.R712016.pdf 215,10 Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 IVES Košice, š. armády 20, Košice, IČO: 00 162 957 13.6.2016 13.6.2016
21.6.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf   Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 NATUR-PACK, a.s. Ružová dolina 6, Bratislava, IČO: 35 979 798 21.6.2016  
29.6.2016 Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve.pdf   Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO:36 444 618 29.6.2016 1.7.2016
22.08.2016

Zámenna zmluva.pdf

590,- Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Alžbeta Krempaská, 059 04 Jezersko č.73 22.08.2016 22.08.2016
24.08.2016 Dohoda o elektronickom doručovaní . pdf   Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285

Daňový úrad Prešov, Huncovská 1, Kežmarok

24.08.2016 24.08.2016
04.10.2016 Dodatok k zámennej zmluve č.1.pdf   Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 Alžbeta Krempaská, 059 04 Jezersko č.73 04.10.2016 04.10.2016
07.11.2016  Zmluva o pripojení k informačnému systému.pdf   Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy(DEUS), Kýčerského 5, Bratislava,IČO: 45 736 359 07.11.2016 07.11.2016
21.11.2016 Dodatok č.2 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 8.2.2010.pdf   Obec Jezersko,Jezersko č.17,IČO:00 696 285 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:313 966 74 10.11.2016 21.11.2016