Dátum zverejnenia Dokument zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Dátum podpisu Dátum účinnosti
17.02.2020 Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 21.06.2016.pdf v dodatku Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 NATU-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, IČO: 35 979 798 17.02.2020 18.02.2020
02.03.2020 Zmluva o dielo.pdf 110,- € Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ing. Lukáš Šimoňák, Kežmarok  01.03.2020 03.03.2020
05.06.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 05.06.2020.pdf 49,- € Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35 763 469 05.06.2020 05.06.2020
15.06.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf 19,90 € / mesačne Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35 763 469 15.06.2020 15.06.2020
06.07.2020 Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 NASES, Kollárová 8, Trnava, IČO: 42 156 424 03.07.2020 03.07.2020
29.07.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR č.1277/2019.pdf 37 000,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Úrad vlýdy Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 00 151 513 28.07.2020 29.07.2020
07.08.2020 Kúpna zmluva.pdf 270,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 TATRADOM s.r.o., Jezersko č.56, IČO.36 480 355 06.08.2020 07.08.2020
11.08.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf 96,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, IČO: 35 763 469 10.08.2020 11.08.2020
20.08.2020 Správna dohoda o určení spoločného školského obvodu.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Obec Spišské Hanušovce, 059 04 Spišské Hanušovce č.97, IČO: 003 265 51 19.08.2020 20.08.2020
04.09.2020 Zmluva o dielo 044/2020.pdf 48 699,88 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 04.09.2020 04.09.2020
16.11.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.pdf 6 719,56 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, IČO: 36 407 020 16.11.2020 16.11.2020
01.12.2020 Zmluva o výpožičke.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, IČO:00 166 197 01.12.2020 01.12.2020