Dátum zverejnenia Dokument zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Dátum podpisu Dátum účinnosti
04.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Jezersko 07/POH -a/2020.pdf v zmluve Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76,  058 01 Poprad , IČO: 36 444 618 31.12.2020 01.01.2021
08.01.2021 Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov za dňa 21.06.2016 uzatvorenej.pdf v dodatku Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 NATUR - PACK,.a.s. Bajkalská 25, Bratislava, IČO: 35 979 798 08.01.2021 08.01.2021
17.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, Bratislava, IČO: 00 166 197 17.03.2021 17.03.2021
07.04.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 07.04.2021.docx   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 444 837 67 07.04.2021 07.04.2021
15.06.2021 Dodatok č.1/2021 k Zmluve o nájme.pdf v dodatku Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Jozef Kubík, Jezersko č.94, IČO: 41 349 474 14.06.2021 15.06.2021
30.06.2021 ZMLUVA
o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 10/PZ /2021.pdf 
                 
  Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76,  058 01 Poprad , IČO: 36 444 618 30.06.2021 01.07.2021
19.07.2021 Zmluva o poskytovaní služby 19.07.2021.pdf 118,80 bez DPH Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 effective energy s.r.., Coboriho 2, Nitra, IČO: 43 810 187 19.07.2021 19.07.2021
26.10.2021 Zmluva č. ŠOP SR-Z/ 212/ 2021/ POP-24.pdf 1 350,- Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, IČO:17 058 520 25.10.2021 27.10.2021