Dátum zverejnenia Dokument zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Dátum podpisu Dátum účinnosti
05.01.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Jezersko v roku 2023.pdf 100,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Spišská katolícka charita, ADS Charitas Spišská Stará Ves, Štúrova 508/66, Sp. Stará Ves, IČO: 35 514 221 02.01.2023 06.01.2023
09.02.2023 Zmluva o spolupráci podľa § 59 ods.3 zákona o odpadoch.pdf   Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RECobal s.r.o., Digital park III., Einteinova 19, Bratislava, IČO: 47 257 997 09.02.2023 09.03.2023
20.03.2023 Zmluva č.14/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.pdf 73,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, Spišská Stará Ves, IČO: 00 326 526 20.03.2023 22.03.2023
20.03.2023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. 4/2023.pdf 100,00 Obec Jezersko, 059 04 Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 DEUS, Blumental Office, Námestie Mateja korvína 1, Bratislava, IČO: 45 736 359 20.03.2023 22.03.2023