Dátum zverejnenia Predmet faktúry/číslo faktúry  Fakturovana suma v € s DPH  Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia
08.01.2021 stravné lístky / 121001098 0 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 396 674 05.01.2021
11.01.2021 internet / 1210602084 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 05.01.2021
11.01.2021 elektrina / 7294069475 110,35 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 08.01.2021
11.01.2021 telefón / 8275133346 37,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2021
11.01.2021 telefón / 8275133376 23,87 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.01.2021
12.01.2021 elektrina / 7260260310 446,74 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 11.01.2021
13.01.2021 plyn / 4284036616 18,16 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 innogy Slovensko s.r.o., Mlynska 31, Košice, IČO: 44 291 809 09.01.2021
14.01.2021 tlačivá / 5521000997 27,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 OFFICE DEPOT S.R.O., Bratislava, IČO: 36 192 384 13.01.2021
18.01.2021 noviny / 202110 60,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Ramagu, o.z. SNP 30/59, Spišská Stará Ves, IČO: 42 232 473 12.01.2021
18.01.2021 vývoz odpadov 122020 / 1052005050 165,67 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Brantner Poprad, s.r.o., Nova 76, Poprad, IČO: 36 444 618 13.01.2021
01.02.2021 čl.príspevok / 20210007 38,20 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 RZTPO, Spišská Belá, IČO: 31 955 151 22.01.2021
01.02.2021 tlačivá / 1560010522 35,22 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 CPS, Bratislava, IČO: 42 272 360 15.01.2021
01.02.2021 multif. ihrisko / 20210010 559,97 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 MARO,s.r.o., Sučany, IČO: 36 407 020  01.02.2021
03.02.2021 internet / 1210605063 9,99 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 HGdata s.r.o., Ždiar č.473, IČO: 36 852 252 01.02.2021
03.02.2021 elektrina / 7446691486 270,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 01.02.2021
05.02.2021 autorské práva / 2100850 38,40 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovgram, Bratislava, IČO: 17 310 598 02.02.2021
11.02.2021 program / 1210384 66,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Topset Solutions s.r.o., Stupava, IČO: 46 919 805 31.01.2021
11.02.2021 elektrina / 7294335210 104,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VSE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44 483 767 05.02.2021
11.02.2021 telefón / 8276961586 38,- Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2021
11.02.2021 telefón / 8276991616 23,58 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 01.02.2021
11.02.2021 poplatok za účet / 300000084828 33,50 Obec Jezersko, Jezersko č.17, IČO: 00 696 285 VÚB Banka, a.s., Bratislava, IČO: 31 320 155 08.02.2021