Obec Jezersko

č.17
059 04 Jezersko
IČO: 00 696 285

WEB:obec.jezersko.sk

E-mail:: obec@jezersko.sk

Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK56 0200 0000 0000 2422 5562

Starosta obce:  Milan Krempaský:  Tel.: 052 / 48 921 81, Mobil: 0911 398 117

Kontrolór obce :  Anna Pisarčíková

Zamestnanci OcÚ:  Bc. Beáta Pisarčíková Tel.: 052 / 48 921 81
 

Stránkové hodiny:

Pondelok

9:00 - 12:00

   -  

13:00 - 14:00

Utorok

9:00 - 12:00

   - 

13:00 - 14:00

Streda

9:00 - 12:00

   - 

13:00 - 14:00

Štvrtok

9:00 - 12:00

   - 

13:00 - 14:00

Piatok

9:00 - 12:00

   -