Obec  Jezersko
č.17
059 04 Jezersko
IČO: 00 696 285

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Región: Zamagurie
Počet obyvateľov k 31.12.2023:  74
Rozloha: 778 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1611

WEB:: obec.jezersko.sk

E-mail: obec@jezersko.sk

Bankové spojenie:  VÚB, a.s., IBAN: SK56 0200 0000 0000 2422 5562

 

Starosta obce:  Milan Krempaský:  Tel.: 052 / 48 921 81, Mobil: 0911 398 117

Kontrolór obce :  Anna Pisarčíková

Zamestnanci OcÚ:  Bc. Beáta Pisarčíková Tel.: 052 / 48 921 81
 

Kompetencie:
Obec Jezersko je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Jezersko je zriadený na Mestskom úrade v Kežmarku so sídlom - Stavebný úrad obcí a miest okresu Kežmarok, Dr. Alexandra 30, 06001 Kežmarok, tel.: 052 / 46 858 51 Ing. R. Huťa

Stránkové hodiny:

Pondelok

9:00 - 12:00

   -  

13:00 - 14:00

Utorok

9:00 - 12:00

   - 

13:00 - 14:00

Streda

9:00 - 12:00

   - 

13:00 - 14:00

Štvrtok

9:00 - 12:00

   - 

13:00 - 14:00

Piatok

9:00 - 12:00

   -