Späť

Informácie

 

Pre lepšiu informovanosť ohľadom problematiky týkajúcej sa mimoriadnej situácie s Ukrajinou Vám uvádzame link webovej stránky Ministerstva vnútra SR, na ktorej nájdete informácie a dokumenty týkajúce sa ubytovania odídencov z Ukrajiny podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktualizácia webovej stránky prebieha denne. Odporúčame hlavne v dolnej časti stránky sledovať dokument „Príspevok na ubytovanie – najčastejšie otázky – aktualizácia 05.04.2022“ kde nájdete odpovede na niektoré Vaše otázky, ale aj ostatné dokumenty.

 

Link na webovú stránku Ministerstva vnútra SR nájdete tu: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

Informácie o poskytnutí finančného príspevku podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z. z. za ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu (§ 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) sú uvedené na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. Fyzické a právnické osoby, spĺňajúce podmienky si budú môcť požiadať o vyplatenie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi priamo na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Obce do tohto procesu nie sú zainteresované a teda neprijímajú žiadosti, zmluvy a iné dokumenty od týchto osôb. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

Link na webovú stránku Ministerstva dopravy a výstavby nájdete tu: https://www.mindop.sk/lex-ukrajina