Späť

Oznam

 

Nový školský rok 2023/2024 začíname v pondelok 4.9.2023 o 8.00 hod. svätou omšou v kostole sv. Ondreja v Spišských Hanušovciach. Triedni učitelia počkajú žiakov pred vchodom do kostola a spoločne celá trieda si sadne na vyhradené miesto.
 

Po svätej omši pokračujeme v budove ZŠ spoločným nástupom na chodbe a potom v triedach s triednymi učiteľmi.
 

Prosíme žiakov, aby si do školy priniesli prezuvky, čipy a vedeli povedať triednym učiteľom záujem  o stravovanie v ŠJ (stravovanie bude od utorka 5.9.2023)a aby vedeli nahlásiť záujem navštevovať školský klub detí. Rodičia prváčikov si donesú aj aktovky na školské potreby žiakov.