Späť

Oznam

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce oznamuje, že prihlasovanie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 bude prebiehať elektronickou formou od 5.5.2021. Bližšie informácie k prihlasovaniu sú na stránke školy.

V Spišských Hanušovciach 4.5.2021

riaditeľ ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce