Späť

Upozornenie

 

Upozornenie,

žiadame obyvateľov a chatárov našej obce  aby  nepoužívali žiadnu pyrotechniku nakoľko naša obec je v pieninskom národnom parku a pyrotechnika je tu zakázaná, tiež upozornite na to aj  svojich hostí vo svojich  ubytovacích zariadeniach.
ďakujeme za pochopenie
Obec Jezersko